מטרת התוכנית: תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מיועדת למעוניינים בגישה המדעית להכרת נפש האדם, המוח האנושי, והקשר בינו לבין התנהגות רגשות וקוגניציה.

הלימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפניכם את תפקוד האדם בכל הרמות: החשיבה, התפיסה, הרגשות, האישיות; בבריאות ובחולי, אצל הבוגר ואצל הילד, וגם איך תפקוד המוח מסביר את כל אלה, וכן כיצד מבצעים מחקר בכל התחומים הללו. הלימודים מתנהלים בתוכנית דו מחלקתית חוג ראשי – פסיכולוגיה וחוג משני – כללי.

המחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים לתואר מוסמך (MA קליני) שיתקיים אף הוא אי”ה במכללה החרדית.

*מסלול הלימודים מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תנאי קבלה

  • תעודת מכינה או ממוצע בגרויות מעל 85 (למכינה הרגילה יתווספו שני מקצועות נוספים)

  • ציון פסיכומטרי מעל 500 נקודות (מינימום 85 במרכיב האנגלית)

  • לחילופין: עמידה בתנאי אפיק מעבר (ראה הסבר בהמשך)

אפיק מעבר לפסיכולוגיה

מטעם האוניברסיטה הפתוחה

מטרת התוכנית: המכללה מקיימת מסלול לימודי שנה א’ בפסיכולוגיה מטעם האוניברסיטה הפתוחה בתוספת מעטפת סיוע לימודי ייחודית. במהלך התוכנית לומדים הסטודנטים שבעה קורסים בפסיכולוגיה והעומדים בהצלחה במבחני

הסיום יכולים להמשיך ללימוד שנה ב’ במסלול לפסיכולוגיה מטעם אוניברסיטת בן גוריון.

מסלול זה מאפשר גם לחסרי תעודת בגרות ופסיכומטרי להשתלב ישירות במסלול הלימודים והוא כרוך במשמעת גבוהה וביכולת למידה עצמית.

ומה לומדים בפועל?

  • מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, סטטיסטיקה, אנגלית ומתמטיקה. וכן קורס במיומנויות למידה וסדנאות באנגלית ובמתמטיקה+ קורסים בחוג המישני.
  • מעטפת הסיוע.
  • כדי לעמוד בהצלחה בתוכנית הלימודים מעמידה המכללה לרשות תלמידי אפיק המעבר צוות מתגברים ויועצים מקצועיים המעניקים לתלמידים סיוע והכוון לימודי.
  • כמו כן מקיימת המכללה סדנאות הכנה ותרגול במקצועות הנלמדים, מרתונים לימודיים לקראת הבחינות וסדנאות מיומנויות נוספות.

מה לומדים בפועל?

שנה א: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית מבוא לסטטיסטיקה המדע של הפילוסופיה והסקה סטטיסית, וכן קורסים נוספים.

שנה ב: פסיכולוגיה ניסויית רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבי.

שנה ג: למידה או תפיסה, סדנאות והתנהגות אבנורמלית וקורסים נוספים בתחום.

*תוכנית הלימודית הסופית והמחייבת נקבעת ע”י אוניברסיטת בן גוריון

שכר לימוד

כ- 9,600 ₪ לשנה (לא כולל דמי הרשמה ולימודי אנגלית)

היקף לימודים

חמישה ימים בשבוע

בין השעות: 16:00-21:30

לפרטים נוספים והרשמה

מחלקת רישום: 

מר יהודה הלל אלוש  02-6469810 | gvarim02@mcy.org.il

אתרהמחלקהלפסיכולוגיהאונבןגוריוןwww.cmsprod.bgu.ac.il

אפיקמעבראתרהאוניברסיטההפתוחה: www.openu.ac.il