תכנית הלימודים לתואר שני במגמה לייעוץ חינוכי מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

  1. הרחבת הידע התיאורטי והיישומי בתחומי ידע מרכזיים של מקצוע הייעוץ ובכללם עקרונות הייעוץ החינוכי, מיומנויות ייעוציות, התפתחות הילד והמתבגר, סוגיות רב תרבותיות בייעוץ, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ייעוץ מערכתי, התייעצות עם מורים והורים ופיתוח אקלים מיטבי.
  2. פיתוח המיומנויות לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ, תוך קריאה ביקורתית של מחקרים ופיתוח חשיבה ביקורתית לקידום תהליכי הערכה ומחקר של עבודת היועצים.
  3. פיתוח מיומנויות ייעוציות לקידום התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומערכתיות.

*התואר מטעם אוני' בראילן.

תנאי קבלה

  • תואר ראשון אקדמי, בממוצע 87

    (במקרים חריגים ניתן להתקבל אף בממוצע נמוך יותר בהמלצת המראיין)

  • ראיון אקדמי אישי

  • לבעלות תואר ראשון מתחומים אחרים ידרשו השלמות

זכאות לתואר

בנוסף ללימודים בתחום לימודי התואר יש ללמוד:

אנגלית) לפי מבחן המתקיים בקיץ(.

לימודי יסוד ביהדותשני קורסים.

 

הערות

רמת האנגלית נקבעת בבחינת מיון המתקיימת במכללה בקיץ בשני מועדים.

להרשמה :יש לפנות למדור רישום במכללה.

לעומדות בכל החובות יוענק תואר M.A. ביעוץ חינוכי מטעם אונ' בר אילן.

תכנית הלימודים

במסגרת תכנית הלימודים ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים חווייתיים וסדנאות משותפות, לצד רכישת תחומי תוכן רלוונטיים.

מפגשים יחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים לעבור תהליך משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות.

תכנית הלימודים מבוססת על התפיסה כי נדרשת מהיועצים יכולת למגע משמעותי עם נפשו של הילד וצרכיו, הוריו, ואנשי הצוות בבית-הספר. בנוסף, התכנית האקדמית נועדה להקנות למוסמכי התכנית הכשרה לעבודה ייעוצית משמעותית המבוססת על ראיות ומעוגנת במחקר אמפירי.

תכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכית מתפרסת על פני שנתיים. תכנית הלימודים היא מובנית ועל הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד.

התואר ללא תזה.

היקף לימודים

שנתיים.  

יום וחצי בשבוע

עבודה מעשית