מטרת התוכנית: להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי והתנסות מקצועית,אשר יכשירו אותו לעבודה עם אוכלוסיות שונות בשירותי הרווחה, הבריאות והחינוך. לפתח זהות מקצועית וגישה מחקרית, לטפח חשיבה ביקורתית בונה וחיפוש אחר ידע. ולהקנותכלים באמצעותם יוכל בוגר התואר הראשון, לתת מענה הולם לצורכי האוכלוסייה הנזקקתלשירותיו, בהתמודדות עם פערים חברתיים וכלכליים, עם קבוצות אוכלוסייה מגוונות ועם דילמות שונות כגון: משברים משפחתיים, נכות, התמכרויות וכדומה.

תוכנית הלימודים לתואר ראשון הינה מקיפה ומעמיקה והיא מתעדכנת ומותאמת לצרכי השדה והחברה הישראלית תוך קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה רשויות מקומיות וגופים וולונטריים וציבוריים אחרים.

עם סיום התואר הראשון יכול הבוגר להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולהתחיל את עבודתו בשירותים הקהילתיים והחברתיים השונים.

לימודי התואר הראשון מבוססים על שלושה יסודות: א. תאוריה. ב. פרקטיקה. ג. מחקר.

כשדגש מיוחד מושם במהלך הלימודים על ערכי המקצוע וכללי האתיקה והם כוללים עבודה פרטנית וקבוצתית.

 מסלול הלימודים הינו מטעם אוניברסיטת בר-אילן

תנאי קבלה

  • תעודת מכינה או ממוצע בגרויות מעל 85

  • ראיון אקדמי

מה לומדים בפועל?

שנה א’; מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים; יסודות בעבודה סוציאלית; גישה קהילתית; מבוא לפסיכולוגיה; עבודה סוציאלית ומשפט; המשפחה כמערכת; סטטיסטיקה ועיבוד נתונים; האדם בסביבתו ובחברה; תיאוריות אישיות; תיאוריות התפתחותיות; והתנסות מקצועית -יום בשבוע.

שנה ב’: מדיניות רווחה ושירותים; שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הפרט; עבודה קהילתית; שיטות מחקר; פסיכופתולוגיה; וקורסים נוספים בתחום והכשרה מקצועית מעשית – יומיים בשבוע.

שנה ג’: שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הפרט; עבודה קבוצתית. ופרטנית לקהילתיים; טיפול התנהגותי-קוגניטיבי; סטייה חברתית; סמינריון מחקר; קורסים נוספים בתחום ; הכשרה מקצועית מעשית- שלושה ימים בשבוע.

בנוסף על הסטודנט לעמוד במטלות ובדרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות, קורסי אנגלית לפי רמה, והבעה עברית.

* תוכנית הלימודית הסופית והמחייבת נקבעת ע”י אוניברסיטת בר אילן

שכר לימוד

כ- 9,600 ₪ לשנה (לא כולל דמי הרשמה ולימודי אנגלית)

שכ"ל אוניברסיטאי-לא כולל קורסי אנגלית

היקף לימודים

ימים א,ב,ג,ד,ה

בין השעות 16:00-21:30 (מלבד ההכשרה המעשית המתבצעת בשעות שונות).

לפרטים נוספים והרשמה

מחלקת רישום: 02-5375000 שלוחה מס 1

דוא”ל: rishum@mcy.org.il

או באתר בית הספר לעבודה סוציאלית אונ’ בר אילן: www.biu.ac.il/SOC/sw