תנאי קבלה

  • מכינה קדם אקדמית (המתקיימת במכללה) או תעודת בגרות בממוצע 85 לפחות, הכוללת מינימום 4 יחידות באנגלית, 4 במתמטיקה וכן רקע בכימיה ובפיזיקה (את הרקע בכימיה ובפיזיקה ניתן לרכוש בקורס קיץ במכללה).

  • מבחן תי"ל – מבחן הבודק יכולות והתאמה (לא מבחן ידע).

  • ראיון אקדמי אישי.

שכר לימוד

דמי הרשמה – 350 ₪.

שכ"ל – 10000 ₪ לשנה.

אנגלית – שכ"ל נפרד לפי רמה.

הערות

רמת האנגלית נקבעת בבחינת מיון המתקיימת במכללה בקיץ בשני מועדים.

להרשמה :יש לפנות למדור רישום במכללה.

החוג ללימודי המעבדה הרפואית מעניק תואר ראשון מטעם מכללת הדסה. 

הלימודים בחוג מקנים ידע ומיומנות בתחומי מדעי החיים ומדעי הרפואה. נושאי המחקר העיקריים הנלמדים בחוג כוללים את חקר הסרטן, תרפיה גנטית, פיתוח תרופות, התאמת רקמות להשתלות וחקר מחלות תורשתיות. הקורסים הנלמדים בחוג מקנים ידע תיאורטי עם יכולת תפקוד מקצועית במעבדות מחקר. בחוג זה רוכשות התלמידות ידע נרחב וחדשני, הן במדעים רפואיים, כמו המטולוגיה, פיזיולוגיה, נוירו ביולוגיה ואנדוקרינולוגיה, והן בהכרת שיטות עבודה מתקדמות בתחום הביולוגיה המולקולארית, ההנדסה הגנטית, האימונולוגיה, חקר הסרטן, מחלות זיהומיות ותורשתיות ותחומי מחקר מתקדמים אחרים. בפני הבוגרות פתוחה הדרך להשתלב במגוון רחב של עבודות, הכולל מעבדות מחקר ומעבדות ביוטכנולוגיות וקליניות העוסקות בתחומים כמו ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית.

היקף לימודים

שלוש שנות לימודים.

התמחות כשלושה חודשים

חמישה ימי לימוד בשבוע.

זכאות לתואר

בנוסף ללימודים בתחום המעבדה הרפואית יש ללמוד: אנגלית (לפי מבחן רמה)

לעומדות בכל החובות, תוענק תעודה תואר אקדמי ראשון (.SC.LAB.MED.B) בנוסף לתואר יתקבל אישור מטעם משרד הבריאות.