החוג לעבודה סוציאלית מטעם אוניברסיטת בר אילן, בחוג זה כבר סיימו שישה מחזורים במכללה החרדית ועוד שלושה מחזורים לומדים.

הלימודים בחוג זה מקנים ידע תיאורטי בסיסי והתנסות מעשית, על מנת להכשיר את התלמידות לעבודה עם אוכלוסיות שונות בשרותי הרווחה, הבריאות והחינוך. תוכנית הלימודים מקנה כלים שבאמצעותם יוכלו התלמידות לתת מענה הולם לצורכי האוכלוסייה הנזקקת לשרותיהם ולפתח זהות מקצועית המבוססת על ערכי המקצוע ועל אחריות ומעורבות חברתית .הלימודים כוללים לימודים תיאורטיים בכיתה ועבודה מעשית בשטח.

*מסלול הלימודים הינו מטעם אוניברסיטת בר-אילן

תנאי קבלה

  • מכינה קדם אקדמית (המתקיימת במכללה) או תעודת בגרות בממוצע 90 לפחות ,הכוללתמינימום 4 יחידות באנגלית ו - 3 במתמטיקה.

  • ראיון אקדמי.

זכאות לתואר

בנוסף ללימודים בתחום העו"ס יש ללמוד:

  • אנגלית (לפי מבחן אמיר-אמירם המתקיים במכללה)
  • לימודי יסוד – שבעה קורסים (שניים מתוכם בהתכתבות).
  • פטור בהבעה עברית – ניתן לקבל ע"י בחינה, או קורס קיץ (ציון 78 בהבעה במכינה, או ציון 76 בהבעה בבגרות מקנים פטור).
  • מבחן במושגי יסוד ביהדות.

לעומדות בכל החובות, תוענק תעודת תואר ראשון B.A. בעבודה סוציאלית.

הערות

רמת האנגלית נקבעת בבחינת מיון המתקיימת במכללה בקיץ בשני מועדים.

להרשמה :יש לפנות למדור רישום במכללה.

לעומדות בכל החובות יוענק תואר M.A. ביעוץ חינוכי מטעם אונ' בר אילן.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומחקריים לצד הכשרה מקצועית והתנסות מעשית.

במסגרת תכנית הלימודים ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים חווייתיים וסדנאות משותפות. לצד לרכישת תחומי תוכן רלוונטיים, מפגשים יחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים לעבור תהליך משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות. תכנית הלימודים מבוססת על התפיסה כי נדרשת מהיועצים יכולת למגע משמעותי עם נפשו של הילד וצרכיו, הוריו, ואנשי הצוות בבית-הספר. בנוסף, התכנית האקדמית נועדה להקנות למוסמכי התכנית הכשרה לעבודה ייעוצית משמעותית המבוססת על ראיות ומעוגנת במחקר אמפירי.

היקף לימודים

שלוש שנים, 5 ימי לימוד בשבוע כולל הכשרה מעשית

שכר לימוד

דמי הרשמה 407 .

שכ"ל כ 10,000- ש"ח לשנה.

אנגלית – שכ"ל נפרד ,לפי הציון במבחן אמירם.