החוג ללימודי פסיכולוגיה מתקיים מטעם אוניברסיטת בן גוריון. הלימודים בתכנית מעניקים תואר בוגר בפסיכולוגיה בוגרי התכנית יהיו זכאים להגיש מועמדות לתואר שני בתחום זה ללא השלמות. תכנית הלימודים בפסיכולוגיה מציגה את הגישה המדעית להכרת נפש האדם, המוח האנושי והקשר בינם לבין התנהגות, רגשות וקוגניציה. הלימודים מתייחסים לרגשות אישיות, התפתחות האדם, השפעות חברתיות, ומחלות נפש. במסגרת הלימודים נלמדים שיטות המחקר המתאימות לתחומים הללו.

*מסלול לימודים מטעם אוניברסיטת בן גוריון

תנאי קבלה

  • מכינה קדם אקדמית המתקיימת במכללה או תעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יחידות באנגלית ו - 3 במתמטיקה בממוצע 85

    (במקרים חריגים ניתן להתקבל אף בממוצע נמוך יותר בהמלצת המראיין)

  • מבחן פסיכומטרי בציון רב תחומי של 500 ומעלה ורכיב אנגלית בציון 85 ומעלה.

  • תנאי מעבר משנה א’ לשנה ב’ - ממוצע ציונים 85

זכאות לתואר

בנוסף ללימודים בתחום הפסיכולוגיה יש ללמודחוג משני בחינוך ורווחה.

אנגליתלפי מבחן רמה(. הרמה באנגלית נקבעת ע"י מרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.המעוניינות בשיפור הציון יכולות לגשת למבחן אמיר”ם (מבחן ממוחשב) המתקיים במכללה. ציון 134 בבחינה הפסיכומטרית (בחלק האנגלית) או באמיר”ם מקנה פטור.

הערות

רמת האנגלית נקבעת בבחינת אמיר”ם (בחינה ממוחשבת) המתקיימת במכללה לפני תחילת שנה”ל.

ציון 134 באמיר”ם מקנה פטור

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומחקריים לצד הכשרה מקצועית והתנסות מעשית.

במסגרת תכנית הלימודים ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים חווייתיים וסדנאות משותפות. לצד לרכישת תחומי תוכן רלוונטיים, מפגשים יחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים לעבור תהליך משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות. תכנית הלימודים מבוססת על התפיסה כי נדרשת מהיועצים יכולת למגע משמעותי עם נפשו של הילד וצרכיו, הוריו, ואנשי הצוות בבית-הספר. בנוסף, התכנית האקדמית נועדה להקנות למוסמכי התכנית הכשרה לעבודה ייעוצית משמעותית המבוססת על ראיות ומעוגנת במחקר אמפירי.

תכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכית מתפרסת על פני שנתיים. תכנית הלימודים היא מובנית ועל הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד.

התואר ללא תזה.

היקף לימודים

שלוש שנות לימודים.

ארבעה ימים בשבוע.

שכר לימוד

דמי הרשמה 487 ₪ 

שכ"ל כ 10,000- ₪ לשנה

אנגלית – שכ"ל נפרד ,לפי רמה.