השאלת ספרים

 • זכות ההשאלה ניתנת לסטודנטים ,לאנשי הסגל והמנהלי של המכללה החרדית עם פתיחת כרטיס קורא ע"י הצגת כרטיס סטודנט או תעודה מזהה.
 • *על כל סטודנט לחדש כל שנה את המנוי לספריה דבר אשר יותנה בקריאת תקנון הספריה ובמילוי טופס הרשמה.     
 • ההשאלה מתבצעת בדלפק ההשאלה לאחר הזדהות באמצעות כרטיס סטודנט . שואל הספר אינו רשאי להעבירו לקורא אחר. זכות ההשאלה הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
 • סטודנט זכאי לשאול עד 5 פריטים בו זמנית לתקופה של 7 ימים (למעט ספרי יהדות וספרונים באנגלית שזמן השאלתם ל-20 יום) הספריה ראשית להגביל את משך תקופת ההשאלה של ספרים אשר יש להם ביקוש רב או ספרים מוזמנים וכדו'.
 • ספרי יעץ (כגון אנציקלופדיות, לקסיקונים, מילונים וכיו"ב) ,כתבי עת,מאמרים, ספרי עיון "ועותקים שמורים" לא ניתנים להשאלה כלל.
 • על המאחרים בהחזרת ספרים במועד ההחזרה הנקוב יוטלו קנסות בשל כל יום איחור, הכרטיס ייחסם ולא תינתן אפשרות לשאול ספרים נוספים ולקבל שירותי ספריה עד להסדרת התשלום. (ראו פירוט תעריפי קנסות בתקנון הספרייה)

הארכה והזמנת ספרים

 • ניתן לבצע הארכת השאלה בסמוך למועד ההחזרה באמצעות פניה ישירה אל דלפק ההשאלה, בשיחה טלפונית או באמצעות המייל. אפשרות זאת תתבצע בתנאי שהספר אינו מוזמן על ידי קורא אחר. לא תתאפשר הארכת השאלה ביום ההחזרה הנקוב.
 • סטודנט זכאי להאריך ספר מושאל לתקופה של עד 8 שבועות ברציפות לכל היותר(*למעט מקרים מיוחדים המותנים בקבלת אישור מהנהלת הספריה.) אך זאת בתנאי שהספר אינו מוזמן/מבוקש.

הזמנת ספרים מושאלים

 • ניתן להזמין ספר להשאלה, במידה וכל עותקיו מושאלים.
 • כאשר מוחזר הספר, יתבקש המזמין להגיע לספריה עד השעה 18:30 ביום למחרת כדי לשאול את הספר. במידה והראשון בתור הממתינים לא יגיע יוזמן הבא בתור ברשימה. חובה על כל סטודנט ליידע את הספריה במקרה של ביטול הזמנה או במידה ואיננו זקוק לספר שהזמין.
 • בספריה ישנן עמדות מחשב עם תוכנת אופיס,חיבור לרשת האינטרנט וגישה למאגרי המידע השונים.
 • רשת אלחוטית : מחשביהספריה מחוברים לרשת,השימוש במחשבים הינו לצרכי הלימוד בלבד.
 • בספריה רשת אלחוטית אליה ניתן להתחבר מכל מחשב נייד.
 • מכונות צילום והדפסה לשירות עצמי.

מידע מלא על נהלי ההשאלה ושירותי הספריה ראה בתקנון הספריה.