המכללה שמה לעצמה מטרה לסייע לתלמידים וסטודנטים בעלי רקע כלכלי נמוך בתשלום שכר לימוד ובסיוע כלכלי נוסף.

לשם כך מפעילה המכללה מערך מלגות נרחב הכולל: שיתופי פעולה עם גורמים פילנתרופיים פרטיים, גופים ממלכתיים וקרן המגלות של המכללה.

מערך זה נשען כאמור על יכולותיהם של הגופים השונים והוא עלול להשתנות משנה לשנה. בשל כך על הסטודנט להתעדכן במהלך השנה אחר הפרסומים השונים בעניין זה.