שעות עבודה במחלקת הרישום:

רישום נשים: 8:30-17:00

רישום גברים: 13:00-20:00

רישום נשים

 הגב' שולי הלל 02-6469887


הגב' נעמה עסיס 02-6469818

רישום גברים

מר יהודה הלל אלוש  02-6469810 | gvarim02@mcy.org.il 

תהליך הרישום למסלולי הלימוד השונים במכללה נקבע בהתאם להליכי הרישום במוסדות האקדמיים וקבלת המועמד/ת מותנה בקבלת אישור קבלה סופי ממוסדות אלו.
להלן מסלול הרישום והקבלה למכללה. ההליך זהה לתואר הראשון (B.A) ולתואר השני (M.A) למעט במקומות בהם יצוין אחרת. (המידע מתייחס לנשים וגברים כאחד אלא אם צויין אחרת)


  1. רישום לראיון ראשוני: על מנת להגיע לראיון ראשוני יש לפנות למחלקת הרישום: בטלפון:  02-6469818/87  או בדוא"ל: rishum@mcy.org.il | rishum03@mcy.org.il
  2. תשלום דמי רישום: במעמד הראיון יידרש המועמד לשלם דמי רישום. יש לציין כי תשלום דמי רישום אינו מבטיח את הקבלה לללימודים
  3. עמידה בתנאי הקבלה: חובה על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה המפורטים בהתאם לכל חוג.
  4. קבלה סופית:  לאחר ביצוע תהליך ההרשמה,  תיק המועמד מועבר למוסד האקדמי. הקבלה הסופית מותנית באישור המוסד האקדמי.

המועמדים למסלולי התואר השני, וכן למסלולים של עבודה סוציאלית, מדעי המעבדה הרפואית יידרשו לעבור ראיון נוסף.

למידע נוסף בנושאי רישום ויעוץ :