צוות המכללה

הועד המנהל : עדינה בר שלום – יו"ר הועד | עו"ד רפי מלאכי | עו"ד אברהם נביאי | ד"ר אריק סיטון | שירה שמידט
הנהלה | 6469801 - 02

הרבנית עדינה בר שלום – יו"ר המכללה |  adina@mcy.org.il

אמיר שושן – מנכ"ל | amirs@mcy.org.il


מזכירות ראשית | 6469805 -02

רחל שינברגר –  מזכירה | rachel@mcy.org.il

לוגיסטיקה

יואל ארגמן – לוגיסטיקה | lg@mcy.org.il

כספים | 6469802 - 02

רו"ח אריאל פרידמן – חשב  | arielf@mcy.org.il

אילה טויטו – מנהלת חשבונות | ayala@mcy.org.il

מיחשוב | 6469816 - 02

איסר רם – מיחשוב | isar7ram@gmail.com

נתנאל קירנברג – מיחשוב | nati18@gmail.com

פיקוח רוחני

הרב נשיא – רב המכללה  | טל: 02-6469832 | 70@mcy.org.il

הרבנית עמר – רבנית המכללה |  טל: 02-6469817 | 02-5820055

תואר ראשון

דיקלה אליאב – רכזת תואר ראשון | 6469814 -02 | hafraotbt@mcy.org.il

אנאל לוי – רכזת תואר ראשון | 6469826 -02 | ba02@mcy.org.il

תהילה שטיין – רכזת תואר ראשון | 6469823 – 02 | ma02@mcy.org.il

תואר שני

דבורה ויספיש – רכזת תואר שני | 6469806 – 02 | ma01@mcy.org.il

רישום ומילגות

שולי הלל – רישום ומלגות |  6469886 – 02 | rishum@mcy.org.il

נעמה עסיס – רישום | 02-6469887 | rishum03@mcy.org.il

מכינות | 6469808 - 02

דבורה הורביץ – רכזת מכינות | dvora@mcy.org.il

ספרית נשים | 6469815 -02

רילה דאלזס – ספרנית | lib@mcy.org.il

ספרית גברים | 6469824 -02

צילה דור-און – ספרנית | manlib@mcy.org.il

גברים | 6469881 - 02

יהודה הלל אלוש  – רכז גברים | gvarim02@mcy.org.il